HÜTBAT 2019/2020 Eğitim Öğretim Dönemi Aday Üyelik Formu:
https://docs.google.com/forms/d/1tXg5qtXdRwalJ0Qi8KcLvVvRujEo4uQDugF4695dVUQ/

6.1 Üye olma 
HÜTBAT’a üye olmak isteyen kişiler, HÜTBAT Genel Sekreteri tarafından duyurulan üyelik formunu doldurarak üyeliğe başvururlar. Danışman hocanın bilgisi ve topluluk yöneticilerinin onayı ile üye olur. 

6.2 Üyelik Ölçütleri: 
HÜTBAT’a üye kabulünde Danışman ve Topluluk Yönetimi ölçüt olarak: 
-Başvuranın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimini devam ettiren öğrenci olması 
-Topluluk Tüzüğünü kabul etmiş olması, alır 

6.3 Üyelik Tipleri: Aday Üyelik ve Aktif Üyelik 
Aday Üyelik: Topluluk üyeliği sıfatı, Topluluk Genel Sekreterinin yayınladığı formu eksiksiz doldurulması ve formun Yönetim Kurulunca üyeliği onaylaması ile kazanılır. Aday üyeler topluluğun çalışmalarına ve eğitimlerine katılabilirler. Bir yılın sonunda topluluktaki sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiği görülen aday üyeler, Aktif Üyelik sıfatını kazanırlar. 
Aktif Üyelik: Aktif Üyeler, HÜTBAT Genel Kuruluna katılma, Genel Kurulda oy kullanma, Topluluk birimlerini seçme ve topluluk birimlerine seçilme hakkına sahiptirler. 
Aktif Üyelerin Listesi Genel Kurullardan en geç bir Hafta önce açıklanır 

6.4 Üyeliğin değerlendirilmesi:
Yönetim ve Denetim Kurulu aktif üyedir. 
Yönetim Kurulunca Aktif Üyelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan kriterler aşağıdadır. Kriterlerden herhangi birini sağlayan Aday Üye yönetim kurulunun onayı ile Aktif üye sıfatını kazanır. 
Kriterler: 
– Değerlendirmenin yapıldığı eğitim öğretim yılında topluluk tarafından düzenlenen bir ya da daha fazla kongre/sempozyum/seminer’in düzenleme 
kurulunda yer almak ve/veya 
-Daha önceki yıllarda aktif üyelik şartını sağlamış olup değerlendirmenin yapıldığı eğitim öğretim yılında en az bir genel kurula katılmış olup yönetim kuruluna aktif üyelik için dilekçe vermesi ve/veya 
Topluluk adına bir etkinlik düzenleyen üyelerin yönetim kuruluna aktif üyelik için dilekçe vermesi ve/veya
-Bülten yazarı olup yönetim kuruluna aktif üyelik için dilekçe vermesi Bahar genel kurulu öncesi açıklanan aktif üye listesine; tüzüğe ve kurallara uygun hareket eden ve görevlerini hakkıyla yerine getiren ilgi kulübü ve makale saatleri başkanları yönetim kurulu kararıyla dahil edilir. Aktif üye sayılmayan ilgi kulübü ve makale saatleri başkanları aktif üyelik talebi için dilekçe verme hakkına sahiptir. Dilekçe yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Aktif üyelik talebi kabul edilir yada reddedilir. 
 
6.5 Üyeliğin Sona Ermesi 
6.5.1 Her sene üyeler Genel Sekreterin açtığı formu doldurmakla yükümlüdür. 
6.5.2 Her üyenin istifa hakkı saklıdır. Topluluk Birimlerinde ve Denetim Kurulunda görev alan bir üye ilgili görevden istifa etmesi durumunda istifasını Topluluk Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu görevden istifa eden üyenin yerine yedek üye atar. 
6.5.3 Üyelikten çıkarma, topluluk etkin üyelerinden en az beşinin Denetim Kurulu’na yazılı olarak başvurması ve Yönetim Kurulu’nun bu başvuruyu değerlendirmesi sonucu gerçekleşir. Denetim Kurulu’nun başvurusu üzerine alınacak Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarma; 
A. T.C. Anayasası’nın sözüne ve özüne aykırı davranmak, 
B. Topluluğun misyon, vizyon ve tüzüğüne aykırı hareket etmek, 
C. Topluluğun hesap, evrak ve kayıtlarında yolsuzluk yapmak, 
D. Topluluğun sağladığı imkân ve yetkileri kişisel çıkarları için kullanmak, 
E. Topluluğu ve topluluğun etkinliklerini karalayıcı, engelleyici davranışlarda bulunmak, 
F. Genel Kurul kararlarına ve Genel Kurul’un verdiği görevlere riayet etmemek kurallarınca yapılır. 

Aktif Üyelerimiz

 • Ahmet Batuhan Bayraktar
 • Aslı Özden
 • Aykut Güneş
 • Ayşe Betül Zengin
 • Ayşe Elif Erol
 • Ayten Ece Tipi
 • Berkay Yahşi
 • Buket Türken
 • Burak Kaya
 • Büşra Dalgıç
 • Büşra Durmuş
 • Ceyda Nur Boz
 • Damla Nur Ergenoğlu
 • Deniz Cindil
 • Deniz Mavi
 • Derin Nalçakan
 • Ebru Aleyna Yılmaz
 • Ecem Karabörk
 • Elif Ayşe Bulut
 • Elif Dilan Gündüz
 • Erkin Deniz Karaca
 • Esin Aslı Aybayar
 • Ezgi Aysu Şahin
 • Fatıma Göksel
 • Fatma Bayrakçı
 • Fatma İrem Öztürk
 • Gökberk Emiroğlu
 • Halil İbrahim Yıldırım
 • Hatice Kübra Okur
 • Hatice Kübra Tıraş
 • Hilal Erva Acar
 • Ilgın Özüm Tan
 • İlem Karaca
 • İpek Çağla Yücetürk
 • İzzet Kağan İkinci
 • Kerem Korkmaz
 • Lara Onbaşı
 • Muhammed Ali Çolak
 • Mehmet Alperen Kılınç
 • Mehmet Furkan Öztürk
 • Meriç Sena Canözler
 • Naime Dilara Özkan
 • Neslihan Geçici
 • Nidanur Sinanoğlu
 • Nur Yıldız Zengin
 • Oğulcan Karaca
 • Onur Samet Bozyiğit
 • Osman Emre Karaaslan
 • Öykü Göçer
 • Pınar Şahin
 • Rabia Düzgün
 • Rümeysa Polat
 • Samed Önder
 • Selin Şahin
 • Sena Avcı
 • Sena Gül Çakır
 • Sema Çekiç
 • Tuna Ediz
 • Yağmur Gülbay
 • Yiğit Akat
 • Yiğit Yazarkan
 • Zeynep Kılıç
 • Zeynep Ece Korkut
 • Zeynep Gülhan Teke