1. Enfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım – Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çağkan İnkaya2. Pediatrik Enfeksiyon Vakaları – Prof. Dr. Ateş Kara3. Nefroloji ve Hematolojiye Patolojik Bakış Açısı – Doç. Dr. Arzu Sağlam Ayhan4. PCR Kursu – Arş. Gör. Dr. Ayşe Yeşbek Kaymaz5. Mikrobiyolojide Klinik Örneklerin Toplanması, Laboratuvara Transferi Ve Sonuçların Değerlendirilmei – Prof. Dr. Banu Sancak

Dönem 2 ve üzeri katılabilir6. Madde Bağımlılığı Ve Psikoz – Prof. Dr. Berna Uluğ7. İşlevsel Görüntüleme ve Nükleer Tıp – Doç. Dr. Bilge Volkan Salancı8. Olgularla Çocukluk Çağı Kanserleri – Prof. Dr. Bilgehan Yalçın9. Vasküler Girişim – Prof. Dr. Bora Peynircioğlu10. Çocukluk Çağında İntrakraniyel Tümörler – Prof. Dr. Burçak Bilginer11. Hareket Bozukluklarında İlginç Vakalar – Prof. Dr. Bülent Elibol12. Kulak Patolojisi Üzerine İlginç Vakalar – Dr. Öğr. Üyesi Demir Bajin13. Moleküler Genetik Tanımlı İmmün Yetmezlikler – Prof. Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz14. Eklem Ağrısı ve Ateşle Başvuran Olgu Sunumu – Prof. Dr. Dursun Alehan15. Deri Kanserleri, Enfeksiyonları ve Otoimmün Deri Hastalıkları – Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gülseren Büyükdoğan16. Tüberküloz – Prof. Dr. Emine Nural Kiper17. Vakalarla Anesteziye Yaklaşım – Prof. Dr. Fatma Sarıcaoğlu18. Hastanın Karnında Kitle Var , Nasıl Tanı Koyarım ? – Prof. Dr. Güzide Burça Aydin

Dönem 2 ve üzeri katılabilir.19. Hiponatremi Ve Hiperkalemi Ile Başvuran Hastalarda Ayırıcı Tanı : Olgu Sunumu – Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek

Dönem 3 ve üzeri katılabilir.20. Tuboovarian Abse Ve Dermoid Kist Vakaları – Prof. Dr. İbrahim Esinler21. Akut Karın Ağrısı Ve Travma – Prof. Dr. Kaya Yorganci

Dönem 3 ve üzeri katılabilir.22. Pnömoni Ve Tüberküloz – Prof. Dr. Lütfi Çöplü

Dönem 3 ve üzeri katılabilir.23. Yüzyılın Davası : O.J.Simpson – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cavlak24. Fallot Tetralojisi – Prof. Dr. Metin Demircin

Dönem 2 ve üzeri katılabilir.25. Vaka Gözünden Dahiliye – Prof. Dr. Mine Durusu Tanriöver

Dönem 3 ve üzeri katılabilir.26. Renal Kanserlerde İmmunoterapi – Prof. Dr. Mustafa Erman27. Vakalarla Travma – Doç. Dr. Ömür Çağlar

Dönem 2 ve üzeri katılabilir.28. Demansı Nasıl Bilirdiniz? – Doç. Dr. Özlem Erden Aki29. Olgularla Acil Tıp – Prof. Dr. Özlem Tekşam

Dönem 3 ve üzeri katılabilir.30. İskeletin Genetik Hastalıklarında Hacettepe Tecrübesi – Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper31. Otopsi Tanımı, Çeşitleri Ve Örnekleri – Prof. Dr. Şafak Güçer

Dönem 2 ve üzeri katılabilir.32. İmmün Trombositopenili Olgu Sunumu – Dr. Öğr. Üyesi Tekin Aksu

Dönem 3 ve üzeri katılabilir.33. 3D Ekokardiyografik Vakalar – Doç. Dr. Uğur Nadir Karakulak34. Romatolojik Vakalarla Romatolojik Hastalıklara Yaklaşım – Prof. Dr. Umut Kalyoncu

Dönem 3 ve üzeri katılabilir.35. Meningokoksemi – Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Özsürekçi