Bilimsel Araştırmalar, Toplantılar ve Yayın alt kolu olarak amacımız hem Hacettepe, hem de ulusal tıp fakültesi öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişimine yönelik genel katılımlı oturumlar,konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve yayınlar yapmaktır. Fakültemizdeki, yurt dışındaki ve ulusal tıp fakültelerinden değerli öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen  bu etkinliklerde ele alınan konular da bu amacımız doğrultusundadır.

HÜTBAT Proje Oluşumu, ilk defa 2017-2018 öğretim yılında Stj. Dr. Onur Ersan’ın başlattığı bir çalışma grubudur. 2018-2019 öğretim döneminde sorumluluğunu Elif Emirsüleymanoğlu’nun üstlendiği çalışma, “Öğrenci-Öğretim üyesi çalışması” kapsamında dekanlığın da desteğiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin istediği temel veya klinik bilimlerde gözlem/çalışma yapılmasının önünü açmayı ve öğrencileri bilimsel araştırma olanaklarıyla buluşturmayı hedeflediğimiz bir oluşumdur.

HÜTBAT Bülten, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğunun Stj. Dr. Gökçe Gürler tarafından başlatılan yayın organıdır. Her sene sempozyumlarımızda ve Bilim Günlerimizde yıl içinde en az iki tane olmak üzere çıkardığımız bülten sayılarıyla katılımcılarımızın tıptaki güncel gelişmelerden haberdar olmalarını, editörlerimizin düzenlediği, öğrencilerimizin hazırladığı derleme yazılarla çeşitli konularda bilgi edinmelerini ve yaptığımız röportajlarla çok değerli hocalarımızı tanımalarını sağlıyor ve bu süreçte tıp öğrencilerinden oluşan bülten yazarlarımızın yazarlık tecrübesi kazanmasına yardımcı oluyoruz.