Bu alt grup, 2011 yılında Amerikan Tıp Öğrencileri Birliği’nin (HI-MEC) Avrupadaki ilk parçası (chapter) olarak kurulmuştur ve halen faaliyetlerine devam etmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun 4 önemli alt grubundan biri olan HI-MEC’nın amacı, grup dahilinde gerçekleştirdiği bilimsel etkinlikleri dünya genelindeki diğer tıp fakülteleri ile paylaşabilmek ve ortak çalışmalarda bulunarak tıp fakültesi öğrencileri arasında uluslararası çalışmalar başlatmaktır.

HIMEC’in bir diğer amacı ise yurt dışında tıp eğitimi düşünen fakülte öğrencilerinin faydalanacağı
konferans ve seminerler düzenlenmesi ve yurt dışı stajları hususunda tecrübe aktarımı, usül öğretimi
ve imkanların duyurulmasını sağlamaktır.

HI-MEC alt grubu ,bugüne kadar birçok tıp fakültesi öğrencisine dünyanın önde gelen üniversitelerinde yaz stajı yapma imkanı sunmuştur. Bununla ilgili duyurular her sene HÜTBAT sosyal medya hesaplarından duyurulmakta ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin HÜTBAT aracılığıyla staj yapma şansı yakaladıkları dünyanın önde gelen üniversitelerinden bazıları aşağıdakilerdir : 

  • Duke University School of Medicine
  • New York University School of Medicine
  • Harvard Medical School
  • Yale University School of Medicine
  • Loyola University Chicago Stritch School of Medicine
  • Georgtown University Medical Center
  • Lund University Faculty of Medicine
  • University of Copenhagen Faculty of Medicine

HI-MEC grubu, 2018-2019 öğretim yılı içerisinde, kariyerini yurtdışında pekiştirmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza rehberlik etmek amacıyla Danimarka’da Uzmanlık ve Birleşik Krallık’ta Uzmanlık içerikli konferanslar organize etmiştir. 

2020-2021 akademik yılından itibaren HÜTBAT-HIMEC bünyesinde, Prof. Dr.Müge Yemişçi Özkan danışmanlığında yürütülmesi planlanan, Amerikan Nöroloji Akademisi’ne (American Academy of Neurology – AAN) bağlı olacak SIGN(Student Interest Group in Neurology) chapter’ı kurulmuştur. Dünya çapında 100’den fazla SIGN chapter’ı bulunmaktadır. AAN, bu kulüplere nöroloji alanına duyulan ilgiyi artırmak ve geliştirmek için destek vermektedir. Bu grupla birlikte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak uluslararası iletişimimizi güçlendirmeyi ve farklı aktivitelerle nöroloji alanındaki gelişmeleri takip etmeyi hedefliyoruz.

HUSOM SIGN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız/in English

2020-2021 Dönemi için HIMEC tarafından hazırlanan: