Kurslar ve Stajlar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’na bağlı olan 4 çalışma grubundan birisi olan “Kurs ve Stajlar Çalışma Grubu”nun amacı; Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de desteğini alarak çeşitli kurslar ve stajlar düzenlemektir. Yapılan organizasyonlar, Tıp Fakültesi öğrencilerinin kendilerini bilimsel alanda geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerin tıpın farklı alanlarında çeşitli beceriler edinmesi ve geliştirmesi amacıyla sene içi  kurslar düzenlenmektedir. Kursların içeriği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile birlikte hazırlanmaktadır.

Bunlara örnek olarak bu güne kadar yapılan kurslardan bazılarını gösterebiliriz:

–  Alçı ve atel kursu

– Diyabet eğitimi kursu

– Fizik muayene kursu

– Sütur kursu

– Temel yaşam desteği kursu

Bunun yanı sıra, temmuz ve ağustos aylarında Yaz stajları düzenlenmektedir. Tıp Fakültesi’nden birçok anabilim dalının desteğiyle düzenlenen bu programda, öğrenciler yaz tatilinde birer aylık dönemler halinde çeşitli bölümlerde staj görmekteler.

 

 

Her sene olduğu gibi 2018 yılında da HUTBAT yaz stajları düzenlenmiştir.

Anabilim dallarıyla görüşmeler sonucu birçok temel ve klinik branşlarda 1 aylık kurslar ayarlanmıştır. Daha sonra, Haziran ayında internet üzerinden başvurular açılmış, belli bir kontenjan olduğu için, öğrencilerin seçiminde ve yerleştirilmesinde başvuru sırası önemli yer tutmuştur.