İlgi Kulüpleri

HÜTBAT İlgi Kulüpleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kariyerleri sürecinde uzmanlık için seçecekleri alanlarda daha detaylı çalışmalarda bulunmalarını, küçük gruplar halinde servis vizitleri, makale saatleri ve bilimsel araştırmalar yapmaları ile henüz öğrencilik yıllarında tecrübe kazanmalarını sağlar.

HÜTBAT İlgi Kulüplerinin esas amaçları, öğrencilerin:

⇒ Klinik veya laboratuvar beceri ve uygulamalarını geliştirmek,

⇒ Gittikleri bölümlerin rutin işlemlerini yakından (Konsey, Seminer, Rutin LAB Testleri ve b.) takip etmelerini sağlamak,

⇒ Küçük gruplar halinde etkinlikler yapılmasını sağlamak,

⇒ Öğrencilerin ilgilendiği bölümle ilgili bilimsel literatür bilgisini artırmak ve katkıda bulunmak.

HÜTBAT İlgi Kulüpleri Alt Grupları:

 1. HÜKÖK (Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Öğrenci Topluluğu)                                                                       Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’na bağlı olup kök hücre ve rejeneratif tıp alanına bilimsel ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapabildiği ve somut çalışmalar ortaya koyabildiği bir topluluktur. Topluluk bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin amacı kök hücre ve rejeneratif tıp alanındaki gelişmeleri takip edebilmek ve bu konuda Tıp Fakültesi öğrencilerine bilimsel bakış açısı kazandırabilmektir.
 1. Cerrahi İlgi Kulübü
 2. Dahiliye İlgi Kulübü
 3. Pediatri İlgi Kulübü
 4. Temel Nöroloji İlgi Kulübü
 5. Klinik Nöroloji İlgi Kulübü
 6. Psikiyatri İlgi Kulübü
 7. Temel Bilimler İlgi Kulübü
 8. Acil Tıp İlgi Kulübü
 9. Radyoloji İlgi Kulübü
 10. İmmünoloji İlgi Kulübü
 11. Adli Tıp İlgi Kulübü

 Her ilgi kulübünün faaliyeti ve işleyişi farklı olabilir. Mesela, Cerrahi İlgi Kulübündeki öğrenciler daha çok ameliyatlara gözlemci olarak katılırken, Dahiliye İlgi Kulübündekiler Öğretim Üyeleriyle birlikte servis vizitlerine katıla bilirler.

 Yukarıdaki listede yer alan ilgi kulüplerinin bir çoğunun düzenlediği makale saatleri var.

 2014/2015 döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi Öğretim üyelerinin talepleri üzerine HÜTBAT İlgi Kulüplerinde görev alan arkadaşların genel olarak Dönem 2 ve üst dönemlerden seçilme kararı alınmıştır. İstisnalar olabilir.

 ** HÜTBAT İlgi Kulüpleri 5 veya daha fazla üyesinin (1 sorumlu + 4 üye) birleşmesi halinde dalı ne olursa olsun bir İlgi Kulübü alt grubu açabilir.