İlgi Kulüpleri

HÜTBAT İlgi Kulüpleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kariyerleri sürecinde uzmanlık eğitimlerinde seçecekleri alanları keşfetmeleri için onlara bir kapı aralamayı, istedikleri alanlarda daha detaylı çalışmalarda bulunmalarını sağlar. Makale Saatleri, fakülte öğrencisinin yetkin öğretim üyeleri ve görevlileriyle birlikte tıp literatürüne etki bırakmış yayınları ve güncel yayınları takip ederek makale okuma, yorumlama ve sunma yetilerini kazanabileceği etkinlikler bütünüdür. Makale Saatleri  öğrencilerin bilimsel araştırmalar yapmalarını ve henüz öğrencilik yıllarında iken akademik alanda tecrübe kazanmalarını sağlar.

HÜTBAT İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri, bu linkte bulunan HÜTBAT İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri İç Yönetmeliği ile İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri Sorumlusu tarafından yönetilir.

 

 

Mevcut HÜTBAT İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri:

 1. Kardiyovasküler Cerrahi İlgi Kulübü
 2. Kardiyovasküler Cerrahi Makale Saati
 3. Plastik Cerrahi İlgi Kulübü
 4. Göz Hastalıkları İlgi Kulübü
 5. Kulak Burun Boğaz İlgi Kulübü
 6. Nöroşirurji İlgi Kulübü
 7. Ortopedi İlgi Kulübü
 8. Çocuk Cerrahisi İlgi Kulübü
 9. Robotik Cerrahi İlgi Kulübü
 10. Genel Cerrahi İlgi Kulübü
 11. Adli Tıp İlgi Kulübü
 12. Biyokimya İlgi Kulübü
 13. Moleküler Tıp ve Biyoloji İlgi Kulübü
 14. Anatomi İlgi Kulübü
 15. Klinik Farmakoloji İlgi Kulübü
 16. Patoloji İlgi Kulübü
 17. Mikrobiyoloji İlgi Kulübü
 18. Fizyoloji İlgi Kulübü
 19. Pediatri İlgi Kulübü
 20. Nöroloji ve Nörobilim Makale Saati
 21. Kardiyoloji İlgi Kulübü
 22. Psikiyatri Makale Saati
 23. Göğüs Hastalıkları Makale Saati
 24. Onkoloji Makale Saati
 25. Kanser İmmünolojisi Makale Saati
 26. İmmünoloji Laboratuavar Teknikleri İlgi Kulübü
 27. Dahiliye – Romatoloji Makale Saati
 28. Dahiliye – Hematoloji İlgi Kulübü
 29. Dahiliye – Enfeksiyon Hastalıkları Makale Saati
 30. Dahiliye – Gastroenteroloji Makale Saati