Anasayfa

Bilimsel Araştırmalar ve ToplantılarÖğretim üyeleri önderliğindeki makale saatlerinde temel olarak “Bilimsel Yayın Nasıl incelenir? Bir yayın değerlendirilirken yapılan hatalar nelerdir?” konularında tartışmalar yapılmaktadır.
İlgi Kulüpleri ve HÜKÖKHÜKÖK, kök hücre ve rejeneratif tıp alanına bilimsel ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapabildiği ve somut çalışmalar ortaya koyabildiği bir topluluktur.
AMSAGrubun amacı, grup dahilinde gerçekleştirdiği bilimsel etkinlikleri dünya genelindeki diğer tıp fakülteleri ile paylaşabilmek ve ortak çalışmalarda bulunarak tıp fakültesi öğrencileri arasında uluslararası çalışmalar başlatmaktır.
Kurslar ve StajlarTıp Fakültesi öğretim üyelerinin de desteğini alarak çeşitli kurslar ve stajlar düzenleyerek öğrencilerin kendilerini bilimsel alanda geliştirmelerini hedefler.