Anasayfa

Bilimsel Araştırmalar ve Toplantılar: Öğretim üyeleri önderliğindeki makale saatlerinde temel olarak “Bilimsel Yayın Nasıl incelenir? Bir yayın değerlendirilirken yapılan hatalar nelerdir?” konularında tartışmalar yapılmaktadır.
İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri: Bilimsel ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapabildiği ve somut çalışmalar ortaya koyabildiği topluluklardır.
Kurslar ve Stajlar: Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de desteğini alarak çeşitli kurslar ve stajlar düzenleyerek öğrencilerin kendilerini bilimsel alanda geliştirmelerini hedefler.