Hakkımızda

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (HÜTBAT) 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde kurulmuştur.  Amacımız, tıp fakültesi öğrencilerinin bilimsel toplantılara, araştırmalara ve tartışmalara katılımını sağlamak; bunun yanında öğrencilerin tıp yaşantıları süresince edinmek istedikleri bilimsel becerileri edinmelerini sağlayarak etkin bir tıp fakültesi öğrencisi olmalarını sağlamaktır.

HUTBAT  Sağlık Kültür Daire Başkanlığına (SKSDB) bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

HÜTBAT’ın danışman öğretim üyesi Hacettepe Üniversitesİ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Osman Abbasoğlu’dur.

Kurulduğu günden itibaren HÜTBAT, fakültemizin saygın ve bilim çevrelerince tanınan çok kıymetli öğretim üyeleri tarafından her zaman desteklenmiş; aldığı bu destekle birlikte tıp fakültesi öğrencilerinin sayısız uluslararası/ulusal kongre, sempozyum, yurtdışı/fakülte içi staj, kurs, makale saati ve bilimsel çalışma içerisinde yer almasına olmak sağlamıştır.

Fakültemizin en köklü öğrenci topluluklarından olan HÜTBAT’ın düzenlediği herhangi bir etkinliğe katılmadan mezun olan tıp fakültesi öğrencisi çok az olmakla birlikte, şu an dünyanın tıp alanında en iyi üniversitelerinde akademisyen olan pek çok hocamız öğrencilik yıllarında HÜTBAT ile gerçekleştirdikleri aktivitelerden mutluluk ve gururla söz etmektedir.

23 yıldır süren bilim serüvenimizde “Hacettepe Ekolü” ile yetişen fakültemiz öğrencilerine bilimsel alanlarda kendilerini geliştirme imkanını sunabildiğimiz için gurur duymaktayız.

Bize bu fırsatı sunan, bizi hep desteleyen ve bizimle tecrübelerini paylaşan saygıdeğer hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Daha nice senelerde bilim çerçevesinde beraber olmak dileğiyle, sözümüz hep:

“Daha İleriye… En İyiye…”