X. BİLİM GÜNLERİ

resim_goster

Prof.Dr. Ali AYHAN

İlk, orta ve lise öğrenimini Anamur Ortaköy Bölge İlkokulu, Anamur Ortaokulu, Silifke Lisesi ve Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde yaptı. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 1967-1971 yılları arasında Hacettepe Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde uzmanlık öğrenimini tamamladı.  Askerlik hizmetini Ağrı’ da yerine getirdikten sonra öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı Hacettepe Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda 1979 yılında doçent, 1988′ de profesör oldu.

1982 yılında State University of New York at Buffalo’da jinekolojik onkolojide tanı ve yenilikler, kolposkopi ve lazer üzerine çalışmalar yaptı. Aynı yıl University of British Columbia-Vancouver’da mikrocerrahinin temel prensipleri üzerine çalıştı.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği, Hacettepe Kadın Doğum Kliniği Geliştirme Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği,  üyeliği yanında Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin kurucu üyesi ve halen başkanıdır. Ayrıca ‘International Gynecologic Cancer Society’ üyesi olup, 2005 – 2009 yılları arasında ESGO (European Society of Gynecologic Oncology)’nin ortadoğu temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Kadın kanserleri ile kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavisi, kanser taraması ve kolposkopi ile ilgilenen Prof. Dr. Ayhan 2007 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

 

doktorid_373

Prof.Dr.Seza ÖZEN

Prof. Dr Seza Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini ikincilikle bitirmiş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini ve Pediatrik Nefroloji Yan dal uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölümlerinde tamamlamıştır. California’da Stanford Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarından sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına öğretim görevlisi olarak dönmüştür. Çalışmalarına daha sonra burada devam eden Dr. Seza Özen 2000 yılında Profesör ünvanını almıştır. Dr. Özen daha sonra Pediatrik Romatoloji uzmanlığını da almıştır.

Dr Seza Özen Pediatrik Romatoloji Bilim dalında görevini (bilim dalı başkanı) sürdürmektedir.

Dr. Seza Özen 2010 yılında TUBITAK Bilim ödülünü, 1998 de TUBITAK Ailevi Akdeniz Atesi ödülünü, 1998‘de TUBITAK Tesvik ödülü, 1996’da Hacettepe Üniverstiesi Bilim Tesvik ödülü, 1993’te Eczacìbaşı Tıp Teşvik ödülünü almıştır. Pekçok ulusal ve uluslararası projeye katılan Dr. Özen’in pekçok referans kitabında bölümleri ve 300 ün üzerinde makalesi bulunmaktadır.

 

doktorid_334

Prof.Dr. Osman ABBASOĞLU

Ankara’da 1960 yılında doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde 1978 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 1986-1991 yılları arasında Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini tamamladı. Baylor Universitesi Medical Center, Dallas’da 1995-1997 yılları arasında klinik transplantasyon üst ihtisası yaptı. Doçentlik ünvanını 1997 yılında aldıktan sonra 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi’nde profesörlüğe atandı. Bir dönem (2008-2010) Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteriği yaptı. Halen Türk-Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Başkanılığını yapmaktadır.

Özel ilgi alanları karaciğer- safra yolları- pankreas cerrahisi, onkolojik cerrahi ve klinik nütrisyondur.

prof.-levent-ozcelik

Prof.Dr. Tayfun ÖZÇELİK

İnsan genetik profesörü olan Tayfun Özçelik İstanbul Tıp Fakültesi`nden mezun olmuştur. Genetik alanındaki öğrenimine ve araştırmalarına Amerika Birleşik Devletleri`nde Yale ve Stanford Üniversiteleri ile Howard Hughes Tıp Enstitüsü`nde devam etmiştir.  1990`lı yılların başında Türkiye`ye İstanbul Üniversitesi, DETAM Genetik Anabilim Dalı Kurucu Başkanı olarak dönmüştür. İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ilk DNA laboratuvarında genetik hastalıkların tanısı üzerinde çalışmıştır. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ile birlikte ülkemizde ilk DNA`ya dayalı kimlik belirleme çalışmalarını yürütmüştür. Halen Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesidir. Nature, Nature Genetics, Proceedings of the National Academy of Sciences ve American Journal of Human Genetics gibi uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Prof. Özçelik çocukluğundan beri Osmanlı, Bizans ve erken Rönesans sanatlarına büyük ilgi duymaktadır. Bir hastasında “somatik mozaisizm” adı verilen ve nörolojik gelişme bozukluğuna yol açan bir hastalığı tarif ettiğinde sanatın bilimsel gerçeklerin anlatılmasında ve bu yolla topluma yayılmasında ne denli etkili olabileceğini farketmiştir.  Daha sonra yaptığı tasarımlardan üç tanesi Nature Genetics dergisine kapak olmuştur.  Halen genom sanatı tasarımları yapmakta ve bilimsel araştırmalarına Rett Sendromu ve X kromozomu inaktivasyonunun otoimmun hastalıklara etkisi konularında devam etmektedir.