2014/2015 1.Genel Kurul


HÜTBAT 2014/2015 ilk Genel Kurul Toplantısı 24/02/2015 tarihinde saat 17:00'da Beyaz amfide düzenlenecektir.

Bununla ilgili tüzüğü de içeren detaylı mail tüm üyelere gönderilmiştir. 

 

Genel Kurula katılmayan üyeler tüzük gereği :

–  bir sonraki (Mayıs) genel kurulda oy hakkına sahip olamazalar,

– yönetim kurulu, denetim kurulu pozisyonlarına aday olamazlar,

– ve başka birtakım üstünlüklerden faydalanamazlar
 

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde sadece tanıtım, bilgilendirme toplantısı yapılacak, Genel Kurul, Yönetim Kurulunun belirleyeceği başka bir tarihte düzenlenecektir. 

 

Genel Kurul aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1. Açılış ve yoklama

2. Divan kurulu başkanı ve heyetinin seçimi

3. Tüzük değişiklik önerileri ve oylaması

3. Yönetim Kurulu başkanının konuşması

4. "Bilim Günleri 8" öğrenci kongresinin düzenlenmesi hakkında bilgilendirme.

5. AMSA, İlgi Kulüpleri, Bilimsel Araştırmalar ve Toplantılar , Kurslar/ Stajlar altkolları başkanları tarafından çalışma gruplarının faaliyet ve planları hakkında bilgilendirme .

6. Mali sorumlu tarafından bütçe hakkında bilgilendirmenin yapılması.

7. Yeni oluşturulmuş internet sitesinin tanıtımı.

8. Teklif, soru ve temenniler.

9. Kapanış.